Sapa Fansipan tours package

(2d1n)
100,000 VND
3.4
7hours (Approx)
Xe đưa đón
Quầy bar
  • SP01-87
  • 2d1n
  • Ô tô, Tàu hỏa, Đi bộ
  • Thị trấn Sapa
Bảng Giá

người lớn

Từ 100,000 VND
Số người lớn
0
Số trẻ em
90,000
0
dưới 1,2m
Số em bé
0
0
Tối thiểu 1 người Tối đa 3 người

Nhóm 3- 5 khách

Từ 900,000 VND
Số người lớn
0
Số trẻ em
750,000
0
dưới 1,2m
Số em bé
0
0
Tối thiểu 3 người Tối đa 10 người

Sapa Fansipan tours package
Ngày 1: Sapa - Fansipan cáp treo

Vận chuyển trạm cáp treo lên đỉnh Fanipsna

Ngày 1: Sapa - Bản Tả Van
Tham quan bản tả Van, ăn trưa, trở lại Sapa

Bao gồm

Sapa Fansipan tours package

Không bao gồm

Sapa Fansipan tours package

Chính sách

Sapa Fansipan tours package

Lưu ý

Sapa Fansipan tours package

Bản đồ
Đánh giá

G

(+84) 0766105510