Tour Singapore 4N3D: Garden by the Bay - Đập nước Marina Barrage - Johor Bahru, bay Vietjet Air

(4N3D)
8,000,000 VND
3.4
7hours (Approx)
Xe đưa đón
Quầy bar
Bảng Giá
Từ 8,000,000 VND
Số người lớn
0
Số trẻ em
7,500,000
0
Số em bé
7,000,000
0
Tối thiểu 20 người Tối đa 50 người

> 11 tuổi

Từ 8,900,000 VND
Số người lớn
0
Số trẻ em
8,500,000
0
7 - 10 tuổi
Số em bé
7,000,000
0
2 - 5 tuổi
Tối thiểu 1 người Tối đa 16 người

Ngày 1 - Hà Nội - Singapore
nhanh nahnd nhandhf
khởi hành ở nội ài...

Ngày 2 - Đảo Sư Tử
Lưu ý tại đảo không được đi bộ nó cắn....
Đảo sư tử .....

Ngày 3 - Vườn thú
Không dược cho thú ăn linh tinh
Vườn thú.....

Bao gồm

Bao gồm

Không bao gồm

Khong bao gồm

Chính sách

Chính sách...

Lưu ý

Lưu lý

Bản đồ
Đánh giá

G

(+84) 0766105510